page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

સેવાઓ

સેવાઓ

MOLDIE પાર્ટ ડિઝાઇન, પ્રોટોટાઇપ મેકિંગ, મોલ્ડ ડિઝાઇન, મોલ્ડ પ્રોડક્શન અને સામૂહિક ઉત્પાદન સેવા પ્રદાન કરે છે.અમે વિશ્વભરના ઘણા ગ્રાહકો સાથે સહકાર આપી રહ્યા છીએ અને મોલ્ડ ઉદ્યોગની ઊંડી સમજણ ધરાવીએ છીએ, અમારા અનુભવની શ્રેણી સરળ ડિઝાઇનથી લઈને પડકારરૂપ તકનીકી ભાગો સુધી છે.

મોલ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ

પ્લાસ્ટિક ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ

ડિઝાઇન સેવા

પ્રોટોટાઇપ્સ